هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

کارگاه عکاسی رشته فتوگرافیک -چهارراه انقلاب زنجان-مهر99

تمرینات کلاسی هنرجویان رشته فتوگرافیک - چهارراه انقلاب زنجان- مهر99

کارگاه آموزش تندخوانی

کلاس درس مشترک یازدهم موسیقی و یازدهم فتوگرافیک

کارگاه عکاسی شهری- نانوایی

آثارمداد رنگی -نرگس رومی-دهم فتوگرافیک

عکاسی شهری هنرجویان پایه یازدهم فتوگرافیک بهمن ۹۹ (بازار بزرگ زنجان و کاروانسراها)

همکاری هنرجویان رشته عکاسی با اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

 

همکاری هنرجویان عکاسی سوره با معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان جهت عکس برداری از آثار ارسالی به مسابقات فرهنگی - هنری سال تحصیلی99-98

آثار طراحی لباس زنانه، دهم طراحی و دوخت، هنرآموز: سرکار خانم کریمی

کارگاه عکاسی هنرجویان عکاسی از ایستگاه راه آهن زنجان- پایه یازدهم عکاسی- بهمن 98

آثار عکاسی هنرجویان پایه دهم عکاسی-روستای گوجه قیا- اردیبهشت 98

ژوژمان درس تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی-پایه دهم فتوگرافیک- خرداد 99

کارگاه آموزشی عکاسی پرسنلی- پایه یازدهم عکاسی- دی ماه 98

کارگاه تخصصی آشنایی با نورپردازی و تجهیزات عکاسی پرسنلی- دهم فتوگرافیک- آذر 98

پروژه عکاسی کشیدگی حرکت نور در شب- پایه یازدهم فتوگرافیک- مهر 99

پروژه عکاسی شهری -پایه دوازدهم عکاسی،آبان 99

کارگاه عکاسی از طبیعت زمستانی،گاوازنگ، زنجان-دی ماه 99

پروژه عکاسی از طبیعت پاییزی پارک بانوان زنجان-پایه دوازدهم عکاسی،آبان 99

کارگاه عکاسی از طبیعت پاییزی پارک بانوان زنجان-آبان 99

کارگاه عکاسی شهری هنرجویان پایه یازدهم فتوگرافیک بهمن ۹۹ (بازار بزرگ زنجان و کاروانسراها)

کارگاه پانتومیم

بازدید از شرکت های فناور پارک علم و فناوری استان زنجان

ژوژمان عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر،پایه ی دهم رشته فتوگرافیک، دی ماه99 ،هنرآموز: سرکار خانم دلاویز

آثار هنرجویان انیمیشن

محیط هنرستان