هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

شاخه کاردانش

شاخه کاردانش

این شاخه دارای چهارزمینه صنعت،کشاورزی ،خدمات وهنر است که هر زمینه دارای یک یا چند گروه، هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی و هر رشته دارای یک یا چند رشته مهارتی می باشد.

 واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه هنرستان کاردانش نامیده می شوند.

صنعت        خدمات           کشاورزی                 هنر      

                  

 جهت دریافت استانداردهای جدید شاخه کاردانش اینجاکلیک کنید.     

    منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش