هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

کارگاه آموزش نرم افزار پریمیر

هنرستان سوره برگزار می کتد:

ظرفیت دوره: 10 نفر

هزینه دوره

ویژه مدرسان هنرستان سوره: 60 هزارتومان

مخاطبین آزاد: 100 هزارتومان

جهت ثبت نام فیش واریزی خود را در واتس آپ به شماره 09122425476 ارسال نمایید.

شماره کارت بانک رسالت : 5041721037166205

بنام رباب فغفوری