هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس بچگانه،پودمان دوم،جلسه دوم

پیش بند باغبانی

https://www.aparat.com/v/ZH7Of

یقه ملوانی

https://www.aparat.com/v/ABtlp

پیراهن با برش کمر

https://aparat.com/v/Tz8BW