هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس بچگانه،پودمان دوم،جلسه سوم

https://aparat.com/v/Xcbvd

https://aparat.com/v/yuP6X