هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

جشنواره نوجوان سالم

 

دهمین جشنواره نوجوان سالم

1399-1400

جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم از سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با هدف هم افزایی ظرفیت ها جهت گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، "جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم" و جشنواره "ابتکارات مدرسه ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی" با یکدیگر ادغام شده و با نام مشترک "جشنواره نوجوان سالم " برگزار خواهند شد که شامل دو بخش خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات مدرسه ای خواهد بود.

موضوعات جشنواره

١. شیوه های زندگی سالم ۲. پیشگیری از رفتارهای پرخطر ٣. ارتقای سلامت روان

محورهای جشنواره:

* پیشگیری از گرایش به دخانیات

* یشگیری از گرایش به سوء مصرف مواد

* پیشگیری از گرایش به خشونت

گستره اجرا:

جشنواره نوجوان سالم در کلیه مدارس ابتدایی ، متوسطه اول و دوم برگزار می شود.

بخش های جشنواره :

الف - بخش" خلاقیت های دانش آموزی"

شامل قالب های:

* ایده پردازی

* مقاله با رویکرد پژوهشی

* نقاشی

* روزنامه دیواری

* عکس

* فیلم کوتاه

* نرم افزارو چند رسانه ای

 

ب- بخش"ابتکارات مدرسه ای"

* الگوها و فنون آموزش و تدریس پیشگیری در کلاس درس

* محصولات و منابع کمک آموزشی و فرهنگی پیشگیری

* پروژه های ابتکاری

ج- بخش" ابتکارات جامعه محور" :

(شامل نیمرخ آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر ، نیمرخ ظرفیت ها و دارایی های مدرسه و محله، پروژه های کوچک،تشکیل، هویت بخشی و فعالیت کانون باریگران زندگی، درس آموخته ها )

بخش ویژه: خروجی های مربوط به طرح های آموزش رشد - مدار در مدارس

هنرجویان عزیز سوره، لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره قالب آثار  و تحویل  آثار هنری خود، به معاون آموزشی هنرستان، سرکار خانم افشار مراجعه فرمایید.