هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان درس طراحی شخصیت،پایه دهم انیمیشن، هنرآموز: مریم کرمی، خرداد 1400

ژوژمان طراحی فضا، یازدهم انیمیشن- خرداد 1400-هنرآموز: مریم کرمی

- -
ژوژمان طراحی فضا،پایه یازدهم انیمیشن( نرم افزار موهو)
- -

ژوژمان طراحی شخصیت، دهم انیمیشن- خرداد 1400- هنرآموز: مریم کرمی

- -

ژوژمان متحرک سازی دوبعدی،پودمان پنجم ،پایه دهم رشته انیمیشن، خرداد1400،هنرآموز:سمانه حسنی

الهه احمدی

- -
فاطمه بیات
- -

آثار هنرجویان انیمیشن- آیلین سالاروند

انیمیشن تحویل سال نو- هنرجو: آیلین سالاروند- سال تحصیلی 99-98

- -

آثار هنرجویان انیمیشن- نیوشا صنایعی

انیمیشن کرونا ، کاری از هنرجوی رشته ی انیمیشن، سرکار خانم نیوشا صنایعی 

 سال تحصیلی 99-98

راه یافته به بخش  رقابتهای بین الملل جشنواره "سلامت هنر"

- -

آثار هنرجویان انیمیشن

آثار هنرجویان انیمیشن- آناهیتا سفالی

انیمیشن چرخه ، کاری از هنرجوی رشته ی انیمیشن، سرکار خانم آناهیتا سفالی

برنده ی جایزه ی " بهترین انیمیشن " دانش آموزی کشور، در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 99-98

- -