هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان عکاسی و ادیت عکس-دوازدهم عکاسی-خرداد1400-هنرآموز:سرکارخانم غرقی

ژوژمان عکاسی و ادیت عکس-زهرا مرادخانی- دوازدهم عکاسی
- -
ژوژمان عکاسی و ادیت عکس-روژان قیصر- دوازدهم عکاسی
- -

ستایش رهبری، هنرجوی پایه دوازدهم رشته عکاسی

- -

هانیه قربانی، هنرجوی پایه دوازدهم رشته عکاسی

- -

زهرا مرادخانی ، هنرجوی پایه دوازدهم رشته عکاسی

- -

غزل عبداللهی، هنرجوی سال دوازدهم رشته عکاسی دیجیتال

- -

آیناز احمدی زاده، هنرجوی سال دوازدهم رشته عکاسی دیجیتال، هنرآموز:سرکار خانم غرقی

- -

روژان قیصر، هنرجوی سال دوازدهم رشته عکاسی دیجیتال، هنرآموز:سرکار خانم غرقی

- -

آثار عکاسی هنرجویان پایه دهم عکاسی-روستای گوجه قیا- اردیبهشت 98

پروژه چاپ ترافارد- پایه یازدهم گرافیک و عکاسی- بهمن 98

- -

پروژه عکاسی شهری -پایه دوازدهم عکاسی،آبان 99

مشاهده مطالب قدیمی تر...