هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان درس سه بعدی صحنه ای، پایه یازدهم انیمیشن، خرداد 1400-هنرآموز: سمانه حسنی

- -

ژوژمان درس طراحی شخصیت،پایه دهم انیمیشن، هنرآموز: مریم کرمی، خرداد 1400

ژوژمان طراحی ودوخت لباس زنانه، خرداد 1400، هنرآموز: خانم شهلا کریمی

- -

ژوژمان طراحی فضا، یازدهم انیمیشن- خرداد 1400-هنرآموز: مریم کرمی

- -
ژوژمان طراحی فضا،پایه یازدهم انیمیشن( نرم افزار موهو)
- -

ژوژمان طراحی شخصیت، دهم انیمیشن- خرداد 1400- هنرآموز: مریم کرمی

- -

ژوژمان متحرک سازی دوبعدی،پودمان پنجم ،پایه دهم رشته انیمیشن، خرداد1400،هنرآموز:سمانه حسنی

الهه احمدی

- -
فاطمه بیات
- -

ژوژمان درس سه بعدی صحنه ای،یازدهم انیمیشن، هنرآموز: سمانه حسنی، خرداد 1400

ژوژمان درس عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر،خانم دلاویز، دهم فتوگرافیک، خرداد 1400

ژوژمان درس تصویرسازی ،دهم فتوگرافیک، هنرآموز خانم ابراهیمی، خرداد 1400

ژوژمان عکاسی و ادیت عکس-دوازدهم عکاسی-خرداد1400-هنرآموز:سرکارخانم غرقی

ژوژمان عکاسی و ادیت عکس-زهرا مرادخانی- دوازدهم عکاسی
- -
ژوژمان عکاسی و ادیت عکس-روژان قیصر- دوازدهم عکاسی
- -

ژوژمان گرافیک رایانه ، پایه دوازدهم رشته گرافیک ، خرداد1400

ژوژمان گرافیک رایانه ، پایه دوازدهم رشته گرافیک ، خرداد1400

ستایش رهبری، هنرجوی پایه دوازدهم رشته عکاسی

- -

هانیه قربانی، هنرجوی پایه دوازدهم رشته عکاسی

- -

زهرا مرادخانی ، هنرجوی پایه دوازدهم رشته عکاسی

- -

مریم داداشی، هنرجوی پایه یازدهم رشته فتوگرافیک

- -

زینب حسامی، هنرجوی پایه یازدهم رشته فتوگرافیک

- -

غزل عبداللهی، هنرجوی سال دوازدهم رشته عکاسی دیجیتال

- -

ژوژمان طراحی و زبان بصری،پودمان چهارم،پایه دهم فتوگرافیک- مهنا ربانی- هنراموز: سرکار خانم عالمی

- -

آیناز احمدی زاده، هنرجوی سال دوازدهم رشته عکاسی دیجیتال، هنرآموز:سرکار خانم غرقی

- -

روژان قیصر، هنرجوی سال دوازدهم رشته عکاسی دیجیتال، هنرآموز:سرکار خانم غرقی

- -

ژوژمان درس تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی-پایه دهم فتوگرافیک- خرداد 99

اولین نمایشگاه مجازی عکس هنرجویان رشته عکاسی هنرستان سوره زنجان

- -

ژوژمان طراحی فضا و صحنه،پودمان دوم ،پایه یازدهم رشته انیمیشن، دی ماه ۹۹،هنرآموز: خانم کرمی

- -

ژوژمان طراحی فضا و صحنه،پودمان اول ،پایه یازدهم رشته انیمیشن، دی ماه ۹۹، هنرآموز: مریم کرمی

- -

ژوژمان طراحی شخصیت ،پودمان اول، پایه دهم رشته انیمیشن، دی ماه ۹۹، هنرآموز: مریم کرمی

- -

ژوژمان گرافیک رایانه ، پایه دوازدهم رشته گرافیک ، دی ماه 99

- -

ژوژمان طراحی ودوخت، پایه دهم رشته طراحی و دوخت، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم کریمی

- -

ژوژمان طراحی ودوخت، پایه یازدهم رشته طراحی و دوخت، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم کرم زاده

- -

ژوژمان طراحی و زبان بصری، پایه دهم رشته فتوگرافیک، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم ماریا عالمی

- -
مشاهده مطالب قدیمی تر...