هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان درس سه بعدی صحنه ای، پایه یازدهم انیمیشن، خرداد 1400-هنرآموز: سمانه حسنی

- -

ژوژمان درس طراحی شخصیت،پایه دهم انیمیشن، هنرآموز: مریم کرمی، خرداد 1400

ژوژمان طراحی فضا، یازدهم انیمیشن- خرداد 1400-هنرآموز: مریم کرمی

- -
ژوژمان طراحی فضا،پایه یازدهم انیمیشن( نرم افزار موهو)
- -

ژوژمان طراحی شخصیت، دهم انیمیشن- خرداد 1400- هنرآموز: مریم کرمی

- -

ژوژمان متحرک سازی دوبعدی،پودمان پنجم ،پایه دهم رشته انیمیشن، خرداد1400،هنرآموز:سمانه حسنی

الهه احمدی

- -
فاطمه بیات
- -

ژوژمان درس سه بعدی صحنه ای،یازدهم انیمیشن، هنرآموز: سمانه حسنی، خرداد 1400

ژوژمان طراحی فضا و صحنه،پودمان دوم ،پایه یازدهم رشته انیمیشن، دی ماه ۹۹،هنرآموز: خانم کرمی

- -

ژوژمان طراحی فضا و صحنه،پودمان اول ،پایه یازدهم رشته انیمیشن، دی ماه ۹۹، هنرآموز: مریم کرمی

- -

ژوژمان طراحی شخصیت ،پودمان اول، پایه دهم رشته انیمیشن، دی ماه ۹۹، هنرآموز: مریم کرمی

- -

ژوژمان طراحی و زبان بصری، پایه دهم رشته انیمیشن و طراحی و دوخت، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم ماریا عالمی

- -
مشاهده مطالب قدیمی تر...