هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان طراحی ودوخت لباس زنانه، خرداد 1400، هنرآموز: خانم شهلا کریمی

- -

ژوژمان طراحی ودوخت، پایه دهم رشته طراحی و دوخت، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم کریمی

- -

ژوژمان طراحی ودوخت، پایه یازدهم رشته طراحی و دوخت، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم کرم زاده

- -

ژوژمان طراحی و زبان بصری، پایه دهم رشته انیمیشن و طراحی و دوخت، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم ماریا عالمی

- -

ژوژمان آذر 99-دوخت دامن کلوش -پایه دهم رشته طراحی و دوخت- هنرآموز: سرکار خانم کریمی

- -