هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

بازدیدعلمی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به زبان انگلیسی (دیدار حضوری با جناب آقای پروفسور ثبوتی)

- -

بازدید از شرکت های فناور پارک علم و فناوری استان زنجان