هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

دونوازی پینار سیاری و نازیلا چتری - هنرجویان پایه دهم رشته موسیقی

- -

نماهنگ طبیعت ایران - قطعه: Amelie، نوازنده: مائده مقدم، سال یازدهم موسیقی

- -

آثار هنرجویان موسیقی- نازلی چتری، پایه دهم موسیقی، کلاس پیانو، هنرآموز: سمیرامیس جابری

- -

آثار هنرجویان موسیقی-همنوازی درمسابقات فرهنگی و هنری

کسب مقام نخست هنرجویان موسیقی در مسابقات فرهنگی و هنری استان زنجان

- -
- -

پرنیا محمدی، پایه یازدهم رشته موسیقی

نام قطعه: "والس 16 شوپن"
- -

تمرین دونوازی موسیقی ایرانی-هنرجویان: "آیدا موسوی-آوا کلانتری"

- -