هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

کارگاه سه بعدی صحنه ای ، پودمان اول، ساخت عروسک (ابر و اسفنج)

هنرآموز: سمانه حسنی

- -

کارگاه نورپردازی درس سه بعدی صحنه ای ، هنرآموز: سمانه حسنی

کارگاه سه بعدی صحنه ای ، سال یازدهم انیمیشن، پودمان سوم(نورپردازی)

ساخت سافت باکس و لایت باکس

هنرآموز: سرکار خانم سمانه حسنی

- -

کارگاه عکاسی رشته فتوگرافیک -چهارراه انقلاب زنجان-مهر99

کارگاه آموزش تندخوانی

کلاس درس مشترک یازدهم موسیقی و یازدهم فتوگرافیک

کارگاه عکاسی شهری- نانوایی

کارگاه طراحی و دوخت لباس زنانه، دهم طراحی و دوخت، هنرآموز: سرکار خانم کریمی

- -

کارگاه عکاسی هنرجویان عکاسی از ایستگاه راه آهن زنجان- پایه یازدهم عکاسی- بهمن 98

کارگاه آموزشی عکاسی پرسنلی- پایه یازدهم عکاسی- دی ماه 98

کارگاه تخصصی آشنایی با نورپردازی و تجهیزات عکاسی پرسنلی- دهم فتوگرافیک- آذر 98

کارگاه عکاسی از طبیعت زمستانی،گاوازنگ، زنجان-دی ماه 99

کارگاه عکاسی از طبیعت پاییزی پارک بانوان زنجان-آبان 99

کارگاه عکاسی شهری هنرجویان پایه یازدهم فتوگرافیک بهمن ۹۹ (بازار بزرگ زنجان و کاروانسراها)

کارگاه پانتومیم