هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

همکاری هنرجویان رشته عکاسی با اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

 

همکاری هنرجویان عکاسی سوره با معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان جهت عکس برداری از آثار ارسالی به مسابقات فرهنگی - هنری سال تحصیلی99-98