هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

فرم مشخصات فردی دانش آموزان سال دهم/ یازدهم/ دوازدهم

با سلام خدمت هنرجویان عزیز

لطفا فرم «مشخصات فردی» بارگذاری شده در زیر متن را دانلود نموده ، اطلاعات فردی خود را داخل فرم تایپ کرده و فایل پر شده را خدمت معاون اجرایی هنرستان « سرکار خانم فغفوری» ارسال نمایید. 

فایل های ضمیمه :